logo van mediationpraktijk assen

Mediation: Er samen uitkomen!

Wie een conflict heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Het liefst met behoud van een goede relatie. Juridisch procederen kost meestal veel tijd, geld en energie. In de juridische strijd gaat het om winnen of verliezen en is een vonnis van de rechter vaak niet de beste oplossing.
Er is een andere mogelijkheid: Mediation.
Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict, met de hulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. Vaak zit de zaak echter zó vast, dat de partijen die oplossing zelf niet zien. In de meeste (zo niet alle) gevallen spelen, naast zakelijke en feitelijke aspecten, emoties een belangrijke rol.
De mediator kan de partijen helpen de zaak weer vlot te trekken, door middel van mediation.
Emoties en zaken worden onderkend en gescheiden, waardoor opties voor oplossingen in zicht komen en de partijen daarover -toekomstgericht en vanuit hun daadwerkelijke belangen- kunnen praten en onderhandelen.
De mediator begeleidt dit proces.

Er zijn vier belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, verantwoordelijkheid en veiligheid. Niemand kan worden gedwongen om aan het mediation-proces mee te doen. En de deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Het welslagen van een mediation is de verantwoordelijkheid van alle deelnemers. Daarnaast is van belang dat alle partijen de ruimte krijgen om hun verhaal te doen. Deze principes liggen vast in het Mediation Reglement van het onafhankelijke SRM(Stichting Register Mediation). Mediationpraktijk Assen werkt conform dit reglement en conform de SRM Gedragsregels voor Mediators. Het SRM kent een klachtenregeling.